Download

Download store

Door onze software te downloaden, installeren of gebruiken gaat de klant zonder voorbehoud akkoord met:

- de algemene verkoopsvoorwaarden

- de nieuwste prijslijst

- de licentieovereenkomst


Een licentie van Mupro Fact is 2 jaar geldig.

Een licentie van Mercis is 1 jaar geldig.


Een vervallen licentie geeft geen recht meer op het gebruik van de software en zijn documentatie en elke vorm van ondersteuning.


Omwille van diverse aanpassingen in verband met GDPR/AVG, fiscaal en BTW technisch, enz. is het trouwens aangewezen om regelmatig een nieuwe versie te installeren.

Je kan ons hiervoor altijd contacteren.

Download store banking modules diversen

© copyright by Muprosoft          disclaimer

All rights reserved