Download

Download store

Door een nieuwe versie van onze software te downloaden, installeren of gebruiken gaat de klant zonder voorbehoud akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden, de nieuwste prijslijst en de licentieovereenkomst.


Een licentie van Mupro Fact is 2 jaar geldig, voor Mercis 1 jaar. Een vervallen licentie geeft geen recht meer op het gebruik van de software en zijn documentatie en elke vorm van ondersteuning.


Omwille van diverse aanpassingen in verband met GDPR/AVG, fiscaal en BTW technisch, enz. is het trouwens aangewezen om regelmatig een nieuwe versie te installeren.

Download store banking modules diversen

© copyright by Muprosoft          disclaimer

All rights reserved